Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 36 —-
ben wij Catholijken, allijd den vinger Gods
gezien , en wel eenige graden duidelijker, dan
in het ontzet Leijden. — Bladz» 71, vindt
man het gif derprotestantsche propaganda, van
allen droesseni ontdaan:
> In het jaar 312 verklaarde keizer Konstan*
» tun, die aan Konstantinopel zijnen naam
» gaf, en die stad in plaats van Rome, totzij-
» ne hofplaats verkoos, zich openlijk voor ee-
» nen vriend der Christenen en liet zich zelfs«
» in het jaar 337 doopen. — Hierdoor werd
> het Christendom, de openbare lands-en volks-
> godsdienst; men bouwde kerken; men voer-
> de eenen prachtigen , met zeer vele plegtig-
» heden vermengden Eerdienst in , en de oude
» Godsdienst, verloor hoe langer zoo neer
» aanhangers. — De Christenen, welke Jezus
> het: hebt elkander lief! hebt uwe vijanden
» lief! als eene hoofdwet had aanbevolen, wer-
> den thans, helaas! zeer wreed en onverdraag-
> zaam tegen andersdenkenden: zij vervolgden
» de Heidenen en verbrandden reeds in het
> jaar 400, de zoogenoemde ketters. Hoezeer
> \vas de eenvoudige Godsdienst van Jezus, die
» eene algemeene menschenliefde predikt, toen
» verbasterd! — Alras ontstond ei- twist, over
» den rang en de meerderheid tusschen de Pa«
» triarchen van Rome én ?an Komtantinopel j