Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 35
> den dus met naar elkander gelijkende, ge-
> luiden of toonen aangeduid. Op deze wijze
» vormden de menschen langzamerhand, voor
> de hen omringende voorwerpen, even als voor
» de in hen opkomende gedachten, zekere too-
> nen, welke met den zinnelijken indruk dier
» voorwerpen, eenige overeenkomst hadden(I)."
Wat dunkt u hiervan, Catholijke lezers! hebt
gij u ons schoolwezen wei zoo ergerlijk voor-
gesteld? Welk eene verlichting! Men zou im-
mers zeggen dat de man er zelf was bij ge-
weest, en hoe edel wordt de mensch voorge-
steld ! — Hij wordt bij de dieren naar school
gezonden, om spreken te leeren! — Groote
God! wat zal er van de jeugd worden, indien
van jongs af den teedere kinderharten , dergelij-
ke zoutelooze, ongerijmde droomerijen voor goe-
de munt wordt aangeboden ? En zulke stellin-
gen geheel en &1 met Mozeis verhaal in str^d!
En dat in Nederland, — Oud-Nederland —•
dat oude Israël, dat land der vromen ! O tem'
pora! O moret I Bladz. 25 lezen wij, dat Jo-
zef , door eene gelukkige droomuitlegging, uit
de gevangenis verlost werd. — In deze droom-
uitlegging , heeren schoolopzieners en schrij-
vers van de Vaderlandsche geschiedenis, heb-
(1) Bredow, bladz. IG cn 17.