Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 33 —-
zuivere waarheid ingeprent! — Een geheel
boekdeel zon ik kunnen vullen, wilde ik daar-
omtrent, de in gebruik zijnde boekjes ontle-
den. Tot eene proeve, strekke het volgende ,
uit Bredow. Merkwaardige voorvallen nit de
algemeene geschiedenis, geschikt voor het eer-
ste onderwijs in de geschiedenis, bijzonder vooc
de scholen. — Zutphen, bij Thieme , bladz.
10, leest men omtrent de wording der aarde;
dat aarde en verharde ligchanien, versteende
zeegewassen en visschen, in lagen op elkander
zonken enz. Oe woorden der H. Schrift: > In
den beginne schiep God hemel en aarde," moe-
ten dus naar des schrijvers meening niet van
eene eigenlijke schepping, maar van eene mer-
kelijke verandering der aarde verstaan worden.
Deze afgesletene hypothese moge in een wijsgee-
rig betoog passen , maar niet in een schoolboek
voor kinderen, die Catholijke Christenen moe-
ten worden en niet wijsgeeren, welke bij ge-
brek aan iets beters, zich met de hersenschim-
men hunner gekrenkte verbeelding moeten be-
helpen. — Van de merkwaardigste aller ge-
beurtenissen , de sleutel van alles — den val
van het eerste menschenpaar wordt geen woord
gerept: de verstandelijke vermogens der eerste
menschen, worden voorgesteld als niet ontwik-
3