Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 31 —-
dan hebt gij moeten opmerken, dat alle pogin«
gen , door mensehen gedaan , weinig of niets
zouden hebben geholpen, indien er niet ver-
scheidene omstandigheden waren bijgekomen,
die zigthaar de leiding en het bestuur van het
Opperwezen vertoonden ," enz. Onwillekeurig
herinnerden wij ons bij de lezing van deze ze-
dekundige aanmerking, die nog tamelijk wijd
wordt uitgebreid , aan een gezegde van eenen
verlichten Heiden — van Cesar , die scheen
opgemerkt te hebben , dat de onsterfélijke Go-
den gewoon waren aan diegenen somtijds voor-
spoedige zaken en eene langere straffeloosheid
toe te staan, over welke zij zich , wegens ee-
ne misdaad | wreken wilde (1) — en zonder-
ling is het, ook in de H. Schrift wordt dik-
werf van den voorspoed der goddeloozen mel-
ding gemaakt. — In alle gevallen kunnen wij
njet begrijpen, hoe onze Protestnntsche land-
genooten die zoo vele wonderen uit den Bij-
bel wegredeneren , dezelve bijna op elke blad-
zijde van de Vaderlandsche geschiedenis opmer-
ken ! Dit is waarlijk belagchelijk en aan de
Catholijke jeugd, mogen zulke ongerijmde en
(1) Consuesse enim Deos inmortales......quos pro
scelere eorum ulcisci velint, his interdum secundiorsE
rei, et diuturniorem inpiinitatem concedere. —
Caesar , de hello gallico , lib. 1. XIV,