Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 30 —-
enz.; (VVester, blz, 99 en verv.)maar niet het
minste gewag wordt er gemaakt van de afschu-
welijke handelwijze van Hendrik VHI ; van
het monster Elisabeth enz. ten opzigte der Ca-
tholijken. Altijd wordt het Protestantismus als
vervolgd wordende ,en de Catholijken als ver-
volgers voorgesteld ....- zegt het, Protestan-
ten , wat is nw doel daarmede? Is dit onpar-
tfldig — is het regtvaardig — is het geoor-
loofd , op deze wijze de onschuldige jeugd te
bedriegen I —
Nog eene omstandigheid — eene zeldzame
verschijning in onze eeuw treft men in de twee
genoemde werkjes aan. — Allerwege vindt men
gewag gemaakt, van wonderlijke verlossingen
nit gevaren — van den vinger Gods , — van de
bestiering der goddelijke Voorzienigheid enz.
Dat ds Nederlanders het in zulke benaanwde
tijden tegen het magtige Spanje konden vol-
houden, deed zelfs, dus verhaalt de vader (l),
een'Turkschen keizer verbaasd staan en er den
vinger Gods in opmerken... bladz. 47, in het.
tweede werkje lezen wij de volgende woorden:
» Hoezeer leert men vooreerst iiet aanbiddelijk
Godsbestuur in de bevrijding van ons land ken-
nen ! Immers zoo gij oplettend hebt gelezen,
(1) Westkr, blz, 51,