Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 28 —-
wordt zoo aandoenlijk geschetst, dat de edele
Dorus , door zijn zenuwachtig gestel bewogen
uitroept: » Ik ril er van," — bladz. 527. In-
tegendeel Willem de I die, hoe uien de zaak
ook moge beschouwen, toch altgd tegen zijnen
Wettigen vorst de vaan des oproers opstak,
wordt tot in den derden hemel verheven. (Mea
zie Schoolboek over enz., hl. 40).
Wgders , terwijl de wreedheid der Spanjaar-
den wordt opgevijzeld , vindt men geen enkel
woord van de barbaarschheid der Hollanders,
die zoo verre ging, dat zij op het slagveld,
gelijk Martinet zelf verhaalt, de trillende lij-
ken der Spanjaarden opensneden en razende
van woede hen het hart uit het lijf rukten en als
onzinnigen er hunne tanden in drukten!!...
Geen enkel woord van het geweld, hetwelk
het krijgsvolk van den prins van Oranje te
Roermonde, aan de kerken, kloosters en tiees*
telijken pleegde. — Niet het minste gewag
wordt er gemaakt van het helsche monster
SoNoi, een van de bevelhebbers der nieuwge-
zinde partij, die zijne ongelukkige slagt-
offers, na dezelve door verschrikkelijke gee-
selslagen te hebben laten ontvleeschen , fol-
terde , door hunne wonden met in brandewijn
gedoopte doeken te bedekken}, welke hij ver-