Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
en vijftig lessen, voor de Nederlandsche jeugd
en scholen, nagezien en tot op onzen tijd,
vervolgd door J. van Wijk Az. , lO.e druk."
In het algemeen loopt de partijdigheid in do
behandeling van den Spaanschcn opstand in het
oog. Bijna op iedere bladzijde vindt men voor*
beelden geschetst van Spaansche wreedheid.
Alva's bloeddorstigheid wordt met de levendig-
ste kleuren afgeschilderd. » Ai.va, zegt Wes-
ter , was zulk een monster in wreedheid , dat
de aarde naauwelijks zijne weerga gedragen
heeft: de Protestanten werden alom vervolgd ,
de kerken vernield en van het hout galgen ge-
maakt, waaraan men hen ophing." — Philips,
de wettige vorst, billijk verstoord tegen oproe-
rige gewesten, waar, door een laag gemeen, de
schandelijkste buitensporigheden gepleegd wa-
ren ; waar men zijn gezag had met voeten ge-
treden — en werwaarts hij tot herstelling der
rust zijnen generaal gezonden had, wordt aller-
hatelijkst voorgesteld, en men laat hem aan
zulk eene akelige ziekte sterven, dat het teer-
gevoelige Betjë in Wester, bl. 63 uitroept:
Ach! vader, dat zal zeker eene straf voor zijne
wreedheid geweest zijn!! —. De inquisitie,
eene wereldsche regtbank, ingesteld, om de in-
voering van nieuwe godsdienstgevoelens door
de wetten des lands verboden, te verhinderen,