Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 26 —-
Jukkig tijdstip beieven, dat wij naar de be*
ginselen van onzen Godsdienst, onze jongelin-
gen niet alleen, gelijk de Materialist spreekt,
tot nuttige leden der maatschappij ; — maar te-
vens tot ware leerlingen van Jesus , deugdzame
leden van zijn Godsrijk op aarde eh juist daar-
door tot burgers van het Hemelrijk, zullen
kunnen opkweeken ? —
Vaderlandsche en algemeene Geschiedenis.
Het is geenszins ons doel omtrent bijzondere
voorvallen uit de geschiedenis, te dezer gele-
genheid met anderen in str^d te treden, noch
de waarde van sommige geschriften te verklei-
nen ; wij beweren alleen , dat deze twee vak-
ken van ons onderwijs, partijdig, — ondoel-
matig — en voor de Catholijke jeugd gevaar-
lijk behandeld worden. —
Oni zelfs den schijn te vermeden van over-
drijving, zullen wij voor de Vaderlandsche
Getchiedetiis, juist die werkjes kiezen , dié
bijna uitsluitend gebruikt worden, namelijk: —
» Schoolboek over de Geschiedenis van ons
Vaderland, opgesteld door H. Wester , en uit-
gegeven door de maatschappij enz." Van dit
boekje bestond in 1822, reeds de druk,
en — » Vaderlandsche Geschiedenis, in twee