Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
fnint (I) , dat men een gebod aan het kind
uitlegt, dat men het deszelfs vorderingen be-
kend maakt; men moet het ook ^ de noodige
kracht mededeelen, ten einde het tegen den
aandrang van zinnelijke begeerten bestand zij:
en dit kan slechts door gewigtige beweeggron-
den geschieden, welke juist in de geloofsleer
begrepen zijn . . . Door stralfen kan men de
kinderen slechts van eenige in het oog loopen«
de slechte handelingen afschrikken. — Daar-
enboven moeten zij ook worden opgevoed , dat
zij ook dan het kwade mijden en hunne pligten
vervullen , wanneer zij eens de roedé zijn ont>
wassen. — Zij moeten derhalve zoo behandeld ,
onderwezen en opgekweekt worden, dat zij uit
innerlijke overtuiging, ook met verloochening
van zinnelijke begeerten, ~ ook zonder van
anderen bemerkt te worden, het kwade vlieden
en het goede beoefenen. En dit kan slechts
daardoor geschieden , dat zij behoorlijk in de
geloofsleer onderwezen worden, ten einde zij
de verhevene, altijd werkdadige en eeuwig blij-
vende beweeggronden leeren kennen , welke het
Christendom ter bevordering der deagd voor-
draagt. — Ach [ wanneer zullen wij het ge-
(l) Fmnx's, Theol. Zeitschrift Ster Jahrg. I. baud,,
blz. 182.