Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
fen , na dit leven voorstelle, die er zelf mis-
schien niet aan gelooft, maar wg hebben alle
regt om te vorderen , dat hij dat Socratiseren
late; wij willen niet, dat onze kinderen zoo
baatzuchtig zullen worden, dat zij anderen zul-
len weldoen, om wederom weldaden ce verkrij-
gen : wij willen niet dat zij nit liefde tot orde
gehoorzaam leeren worden aan de wereldsche
Overheden; maar uit eerbied voor God, naar
aanleiding van I Pet. II. 13. — Onze kinde-
ren moeten Catholyke Christenen worden , en
daarom hebben wij die zedemeesters niet noo»
dig, die by deze gelegenheid de schandelijk-
ste grondstellingen, aan onze jeugd kunnen
inboezemen; dan terwijl nit dit weinige ge-
noeg het gevaar kan geschat worden en de daar-
uit voortvloeijende noodzakelijkheid , dat de
Zielzorgers en ouders, den onderwijzers moe-
ten verbieden, van zich niet geene zedeknnde
in te laten, — zoo valt van zelf de dringende
noodzakel^kheid in het oog , dat alle Catholijken
zich moeten vereenigen, om waar het moge-
lijk is, zelven scholen op te rigten, ten ein-
de daar het catechetisch onderwijs te kunnen
bevorderen, in plaats van er tegenwerking te
ontmoeten, — en — wanneer was dit wel nood-
zakelijker dan in onze zedelooze dagen ? —
Het is niet genoeg, zegt te regt de groote