Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 23 —-
vaar, om braaf wat wodßrom t6 krijgen ^ van
hen , die sterker waren dan h^ ! . •
ßl. 18. » Klaartië was praatzuchtig • . • .
en zij moest zes weken lang alleen , in eenen
hoek van de kamer eteo en zij had lang werk
eer men haar vertrouwde I"
» Alexander was een waaghals, brak «ijn
been , behield het scheef en stierf in zijn twin-
tigste jaar." — Doch genoeg van dergelijke zou-
telooze lessen, die aan onze jeugd tot walgens
toe worden opgedischt. —
Zietdaar de heidensche zedeleer onzer scho-
len ! Zij is goed, sprak de bravo GEtLERT(l),
zy is goed (de nataurlijke zedeleer), maarniet
toereikend om het bedorven hart te veranderen
en te hervormen ; dit doet alleen de goddelijke
kracht van de Godsdienst, zoo sprak een' Pro-
testant , van zjjn in menige opzigten voortref-
felijk werk. O wat zoa hij gezegd hebben,
nu slechte grondbeginselen, —baatzuchtige be-
weegredenen , die natuur-moraal ontsieren ? —
Neen! wg Catholijken vorderen niet, dat een
schoolmeester, de alwetendheid Gods, Gods
liefde jegens ons menschen, zijne oneindige
volmaaktheden , — eeuwige belooningen of straf
(I) (iBLi.iiRT*, moraliaclie voiOejunjfeii, I, band,
bU. 4.