Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 22 —-
oml aan hen hebt gij alles te danken. —
» Wees vriendelijk en gedienstig jegens uwe
medeleerlingen;" en waarom? Zij zullen u ze-
ker weder beminnen en dienst doen* Is dit
naar de leer van Jësus, geene heiden^che mo-
raal? — God geve! dat de volgende grondstel-
ling nimmer algemeen worde aangenomen ; dan
toch kan men den vorsten wel, »bonvoyage "
wenschen. Het is de pligt van een ieder,
zich aan de vastgestelde wetten en regelen der
overheid te onderwerpen: niet door dwang,
» maar uit liefde tot orde"
Welk eene beweegreden ! welk een contrast
met de woorden van den grooten Apostel ad.
Rom. XIII. 5, welke woorden de schrijver in
het oog had ; doch waarvan hij een goddeloos
misbruik maakt. » Het is noodzakelijk dat gij
onderworpen zijt, niet alleen om de straffen
— uit awang? {Proyter iram), maar gewe-
tensVi?" Zoo ook wordt ter afschrikking
van het kwade, altgd tydelijk eigenbelang als
beweegreden voorgesteld. — Ziet hier eenige
staaltjes: Bl. 17. » Wanneer gij elk uwer mede-
makkers wildet dwingen, om alles naar uwen
zin te doen, dan zoudt gtj veracht teor-
den:\ —
» Een jonge knaap Frans , was boosaardig
enz. ea ziet de bittere gevolgen. Hij liep ge^