Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 20 —-
» mijne jonge vrienden! zoo zwak is dikwijls
» zelfs de schranderste, de wijste mensch, in
» het stnk van Godsdienst! en dit leert u , om
> van jongs af aan, toch vooral voorzigtig te
> zijn, dat gQ oppast, om in de Godsdienst
> uwe gemoederen niet te laten verhitten,
> door uitroepingen van, o en ach I enz.; maar
> alleen te luisteren naar eenvoudige icaarhe'
» den, die het gezonde verstand, in bedaarde
* en bezadigde oogenblikken, goedkeurt."
Deze waarschuwing zeggen wij , is voor de
Catholijke jeugd onnoodig; wijl wij , zoo lang
wij .Catholijken blijven en ons door de Kerk la-
ten geleiden , voor de verhitting onzer gemoe-
ren, niet bevreesd behoeven te zijn, van op
den dwaalweg te geraken: wij zijn overtuigd
van onze zwakheid , in het stnk van Godsdienst,
maar daarom juist , zien wij de noodzakelijk-
heid in, om ons door de van Jesus ingestel-
de en de met zijnen Geest bezielde Kerk te la-
ten leiden: zij is gevaarlijk en valsch; wijlde
goedkeuring van ons verstand in bezadigde oo-
genblikken, geenszins de maatstaf is van ons
geloof. —• Wij gelooven, omdat God bet ons
heeft geopenbaard en niet, omdat ons verstand
het goedkeurt: wij zijn van oordeel dat het ons
zwakke menschen , niet betaamt te oordeelen ,
wanneer God de eeuwige Waarheid zelve spreekt