Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 19 —-
gesteld« — Daar het Godsdienstondorwijs niet
leerstellig zjOi^ > ^^ ^^ zedeleer van Je*
sus ten naauwste met de geloofsleer verbon-
den is, zoo volgt van zelf, dat men in de
zedekunde, zich tot voorbeelden moet bepalen
en slechts door tijdelijke beweegredenen voor
te stellen , de jeugd tot de deugd kan aanmoe-
digen en van de ondeugd afschrikken» Dit nu ,
zoude niet afgekeurd worden, indien bij deze
gelegenheid niet allerhande verkeerde grondbe-
ginselen aan de jeugd konden worden en wer-
kelijk worden ingeboezemd , — en de beweeg-
reden tot de deugd, niet op eene l&ffe wijza
werden voorgesteld. —
Zoo, b. v. kan de volgende waarschuwing als
zeer gepast en hoogst nuttig beschouwd wor-
den voor Protestanten, tegen het thans zich
meer verspreidend Mysticismus, dat reeds zoo
vele janimertooneelen in Protestantsche landen
heeft aangerigt en niet zelden in de woedendste
dweeperij ontaart; — doch voor de Catholijke
jeugd, is zij vooreerst onnoodig en ten ande-
re hoogst gevaarlijk. —
In het levensverhaal van Anna Maria Schuur-
man, (levensschetsen van vaderlandsche mannen
cn vrouwen, uitgegeven door de maatschappij
tot nut van 't algemeen, tiende druk 1834),
leest men ter waarschuwing het volgende; » Ja ,