Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 17 —-
lang stelt in het heil der jeugd , wat wij nader
zullen ontwikkelen , ten einde elk kunne in-
zien , dat geene zucht tot klagen, geene inge-
beelde grief, geene valsche aantijging, maar
eene gegronde reden , eene wezenlijk bestaande
en des te harder drukkende grief, omdat zQ
zoo naauw met het eeuwig welzijn der kinderen
verbonden is, en eene al te blijkbare waarheid
onze pen bestierde. — Wij zullen in de eerste
plaats over het lager onderwijs spreken.
§. 1.
Wij hebben gezegd, dat het onderwijs (lager),
op protestantsche scholen, zoo als het thans
gegeven wordt, het godsdienstig onderwijs der
kinderen benadeelt, wijl aan de kinderen ge-
vaarlijke en met het Catechetisch onderwas
strijdige grondbeginselen worden ingeboezemd.
Ten bewijze hiervan beweren wij dat:
а.) De Zedekunde om hare eenzijdige voor-
stelling meer schadelijk, dan nuttig is, en dat:
б.) De Vaderlandsche en Algemeene geschie-
denis part^dig behandeld wordt, en valsche ,
voor de Catholijke jeugd zeer gevaarlijke daad-
zaken bevat, voorts dat:
«■) De Bijbelsche geschiedenis op eene er-*
gerlijke en voor de Catholijken volstrekt onge-
2