Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 16 —-
eene maatschappij zoo gaarne wordt toege«
staan? En zoo de oprigting van afzonderlijke
scholen in verscheidene gemeenten van ons
]and,^uit hoofde zy niet in staat zijn om twee
schoolonderwyzers te onderhouden, als onmo-
gelijk moet worden beschouwd, kan toch met
regt gevorderd worden, dat het onderwijs in
scholen gegeven, welke kinderen van ver-
schillende kerkgenootschappen bezoeken , zoo
ingerigt zij, dat het niet gevaarlijk is voor den
Godsdienst en het Catechetisch onderwijs door
den Godsdienstleeraar gegeven , niet hindere:
na, in onze scholen geschiedt juist het tegen-
deel ; het onderwijs in de meeste scholen is
allergevaarlijkst voor de Catholijke jeugd,
wgl haar gevoelens en begrippen worden inge-
boezemd , die met de leer der Kerk in strijd
zijn en dit is blijkbaar, zoo wel:
I. üit de ingevoerde schoolboeken als:
II. Uit den natuurlijken invloed, die on-
derwijzers op hunne leerlingen uitoe-
fenen ; terwijl
III. De omgang van kinderen , die verschil-
lende geloofsbelijdenissen zijn toege-
daan , een billijk wantrouwen moet
inboezemen, aan alle voor hunne kin-
deren waarlijk bezorgde ouders.
Zietdaar« Catholgke landgenooten! die be-