Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 15 —-
Godsdienit tot grondslag van het onderwies te
bezigen, is al het leerstellige er uit verbannen;
^ in plaats van Christelijke deugden den teedere
kinderharten in te planten, heeft eene heiden»
sehe zedeleer dezelve verdrongen ; in plaats
van alles te vermijden, hetgeen de kiem der
bedorvenheid kan begunstigen , wordt in som-
mige vakken van het onderwijs hierop niet ge-
let, en aan eene i)dele wetenschap en aan de
schoonheid der taal, de zuiverheid der zeden
opgeofferd; — eindelijk in plaats van onzo
jeugd den Godsdienst te leeren beminnen,
wordt haar, door eene partijdige voorstelling
der geschiedenis een* afkeer van denzelve in-
geboezemd ; terwijl valsche grondstellingen en
eene ongeoorloofde bijbelverklaring onze kin-
deren in gevaar stellen van het pand des wa-
ren Geloofs te verliezen. Ik weet wel, dat
op de scholen, door kinderen van verschillende
Godsdienslgenootschappen bezocht, een leerstel-
lig onderrigt in den Godsdienst niet kan ge-
vorderd worden, en dat dit aan de leeraren
Tan den Godsdienst moet worden overgelaten,
maar waarom verzet zich dan het gouverne-
ment tegen de oprigting van verschillende scha-
len voor de Catholijken? — Waarom eene der
talrijkste gezindheden van Oud-Nederland ieti
{•weigecd, wat aan «ene afzonderljjke klaasa