Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
gang, schandelijke gesprekken en voorbeelden
begunstigd, ontluiken, en schieten diepe wor-
telen , reeds vóór dat de zielskrachten der klei»
nen behoorlijk ontwikkeld — en in staat zijn
om aan deze neigingen moedigen weerstand te
bieden. — Vóór dat het kind inziet, welke
schrikwekkende gevolgen de inwilliging zijner
hartstogten hebben kunnen, Iaat het zich door
dezelve medeslepen , en in de beminnelijke ja-
ren der onschuld worden soms ongelukkigen
gevonden , die bij gebrek van deze zorg reeds
het doodelijk gif van den wellnst met volle
teugen inzwelgen! En zien deze rampzalige
slagtofTers van de zorgeloosheid van ouders en
onderwijzers nog bij tijds den verschrikkelijken
afgrond , boven welken zij zweven .... welk
eene opoffering — welk ee.i harden strijd moe-
ten zij dan ook bij den besten wil tegen zich
zeiven voeren: hunne jeugdige verbeeldings-
kracht is reeds gevaarlijk gewond; dikwerf
herhaalde inwilligingen van hartstogten zijn in
eene noodlottige gewoonte ontaard ; de krachten
des ligchaams vaak ontzenuwd, en de vermo-
gens der ziel verzwakt! !
Om deze redenen , moet, van het eerste oo-
geblik af, dat het kind begint te denken, de
deugd, als middel lot deszelfs bestemming
worden aangekweekt, en de ondeugd als de