Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— li —
het onderwas der jeugd, onze behartiging« Onze
ziel te redden , is ons eenigste dagwerk op aar-
de , en al onze handelingen moeten daarop be-
trekking hebben. Overeenkomslig die grond«
beginselen , moet de Godsdienst bet onderwas
bezielen en doordringen. — En hoe veel nood>
zakelijker nog wordt dit, wanneer wij beden*
ken , dat door den val vnn het eerste menscben-
paar, ook na het H. Doopsel, eene kiem van
bedorvenheid in den niensch büjft bestaan,
die , te gelijk met de ontwikkeling der geest-
vermogens , meer en meer uitbot. — 's Men-
schen hart kan teregt met eenen akker verge-
leken worden, waarop goed koren met zorgvul-
digheid moet worden aangekweekt, doch het
onkruid van zelf van alle kanten opschiet en
welig tiert, indien de landman het niet gesta«
dig laat uitwieden. Vandaar de eerste pligt
der onderwij^zers , om al datgene van de kinde-
ren te verwijderen , wat deze rampzalige kiem
begunstigt: zij moeten onophoudelijk over de
ontwakende neigingen van het jeugdige hart
waken, en alles, tegenwerken en uitroeijon,
hetgeen tegen Gods wet — en bijgevolg tegen
'smenschen verhevene bestemming aandruischt.
Geschiedt dit echter niet , dan neemt het on-
kruid de overhand: zinnelijke neigingen en
woeste hartstogten, door onvoorzigtigen om-