Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
— lo-
ken hij door de onderhouding van Gods gebo>>|
den en door eene voortdurende beoefening van i
ware deugden, voor zoo verre het hem over-
eenkomsiig met de beperking zijner nataar mo-
gelijk is, — in zedelijke volmaking moet trach-
ten Gode gelijkvormig te worden. Zijt volmaakt,
sprak Jesus, gelijk uw hemelsche Vader vol-
maakt is. Matth. V. En de vorst der Apos-
telen schreef: > Zijt heilig in al uwen omgang,
wijl er geschreven is: zyt heilig, omdat ik
heilig ben. I. Pet. I. 15." — Godsvrucht en
dengd zijn derhalve de middelen, waardoor w^
onze verhevene bestemming moeten bereiken*
— Naarmate nu de eeuwigheid — een eeuwig
leven de voorkeur verdient, boven de weinige
jaren onzer vreemdelingschap op aarde; zoo
verre de welvaart onzer onsterfelijke ziel, het
stoffelijk hulsel, dat haar tot woning strekt,
overtreft, in die.zelfde evenredigheid ook moet
het onderwijs in datgene, wat voor de wel-
vaart der ziel onontbeerlijk is , of hetzelve be-
vordert , boven het wereldsche — het ligcha-
melijke gesteld worden.
De gewigtige les van Jesus : > Wat zal het
den mensch baten , indien hij de geheele wereld
wint en schade aan zijne ziel lijdt, Matth.
XVI. 26," verdient in elke omstandigheid des
levena, doch voornaraeiijk bij de opvoeding en