Boekgegevens
Titel: Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Auteur: Brouwer, Theodorus
Uitgave: 's-Hertogenbosch: J.J. Arkesteyn en Zoon, 1838
Opmerking: Overdr. uit.: Catholijke Nederlandsche Stemmen ; 35-39
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 677 D 28
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204055
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Openbaar onderwijs, Religieuze aspecten, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs in Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
GEVAARLIJKE STREKKING
VAX HET
LAGERE , UIDDELBARË £N HOOGERS ONDERWIJS
TOOR DE CATHOLIJKE JEUGD, GELIJK HET
THANS IN OUD'^NJEDSRLJND BESTAAT.
» De opvoeding die gij aan uwe kinderen wilt
geven, zal slechts een bloot vernis zijn,
indien zij den Godsdienst niet tot haren
grondslag heeft."
GANOANEr.Li, in zijne Brieven. XXIX.
w.
anneer de menacli alleen voor de wereld
geschapen ware, dan behoefde hij slechts te
leeren * op welke wijze hij het aangenaamst den
tijd zijns levens kon slijten , of hoe hij , gelijk
men zegt, het best fatsoenlijk door de wereld
kon komen* Doch de Godsdienst, dien wij be-
lijden, wijst ons in den mensch een'kweekeling
aan, bestemd om hier op aarde eenigen tijd, als
in een opvoedingsgesticht door te brengen , ten
einde hij zich tot eene zalige eeuwigheid, —
tot de vereeniging met het zuiverste Wezen,
bekwaam make. God schonk hem den tijd
zijns levens als een' proeftijd , gedurende wel-