Boekgegevens
Titel: Zangoefeningen naar Daniël de Lange's zangschool: handleiding volgens de grondbeginselen van Galin-Paris-Chevé
Auteur: Groot, W.H. de
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1889-....
Opmerking: Tweede serie
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 01-1414-1416
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204016
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zangoefeningen naar Daniël de Lange's zangschool: handleiding volgens de grondbeginselen van Galin-Paris-Chevé
Vorige scan Volgende scanScanned page
Met deze tweede serie Zangoefeningen wordt gevolg gegeven aan
veler wensch.
De oefeningen zijn hier genummerd en niet in lessen afgedeeld.
Slechts enkele wenken voor den onderwijzer zijn er tusschen ge-
voegd ; te weinig missekien; wat ontbreekt kan men evenwel vinden
in „Zangschool" van Dan. de Lange.
Met overbodig acht ik het bijzondere zorg te vragen voor de
trefoefeningen. Ze worden eerst door de geheele klasse van het bord
gezongen, waarbij de onderwijzer aanwijst; daarna worden ze in de
boekjes herhaald.
Ook de maatoefeningen eischen eene zeer nauwlettende behande-
ling; denk vooral niet te lichtvaardig over de tijdtaal.
Bij de liedjes lette men ook op goede uitspraak. Daartoe helpt
ook het versje in de aangegeven maat te lezen. Daarbij geve men
acht op de klanken en het uitspreken van het geheele woord, dus
ook van de eindmedeklinkers; en dat de zwakke eindlettergrepen
zachter moeten worden gezongen dan de voorafgaande sterkere, be-
hoeft nauwelijks herinnering.
Genoeg! De belangstellende onderwijzer behoeft hier geene wen-
ken om het mogelijke te doen voor eene goede, schoone voordracht;
hij weet wel, dat zingen nog iets meer is dan alleen treffen en
maathouden.
Moge deze uitgave het zangonderwijs ten goede komen!
Amsterdam, Aug. 1889. W. H. De Giioot Wz.
ERRATA.
Op blz. 6 in g, 2' maat, moet staan 3
n 1/
U II
8 „ f, 14' „ „ „ . 5
29 „ a, 5= „ „ „203