Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
EDEL GROOT ACHTBARE HEEREN, CURATOREN DER ÜTRECHT-
SCHE HOOGESCHOOL;
WEL EDEL GESTRENGE HEER SECRKTAKIS VAN HET COLLEGIE
DER CURATOREN;
HOOGGELEERDE HEER RECTOR MAGNIFICUS, HOOGGELEERDE
HEEREN PROFESSOREN ZEER GEACHTE AMBTGENOOTEN;
EDEL ACHTBARE HEEREN, AAN WIE HET BESTUUR VAN DEZE
STAD OF DE HANDHAVING DES REGTS IS TOEVERTROUWD;
WEL EDELE ZEER GELEERDE HEEREN DOCTOREN IN DE VER-
SCHILLENDE FACULTEITEN;
WEL EERWAARDE HEEREN LEERAREN DER GODSDIENST;
WEL EDELE HEEREN STUDENTEN AAN DEZE HOOGESCHOOL;
EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE DEZE PLECHTIGHEID MET UWE
TEGENWOORDIGHEID VEREERT;
ZEER GEWENSCHTE TOEHOORDERS!
Ongeveer zeshonderd jaren voor onze tijdrekening
waren de Grieken met het feit bekend dat gewreven
barnsteen ligte voorwerpen tot zich trekt. Zij schre-
ven deze geheel onbekende werking aan eene nieuwe
oorzaak toe, dezelfde die door ons electriciteit genoemd
wordt. Twee duizend jaren lang bleef het bij deze