Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
vaderlands, Gij zijt vooral ook mijne hoop. Van U
verwacht ik veel, nu ik dezen gewigtigen arbeid aan-
vaard. Zal mijn werk onder U vruchten dragen,
zulks hangt voor een groot deel ondanks mijne beste
pogingen van TJ en van de verhouding die tusschen
ons bestaan zal af. Schenkt mij dan Uwe genegen-
heid, schenkt mij bovenal Uw vertrouwen, wanneer
ik U den weg wil wijzen, die tot kennis leidt. Laat
ons de handen ineen slaan, te zamen opgroeijen in
kennis en meer en meer geschikt worden voor onze
toekomstige roeping. Met grooten ijver hoop ik U
voor te gaan op den goeden weg en ik tM'ijfel niet of
Gij zult met liefde volgen, waar kennis der natuur,
bovenal waar ontwikkeling van onzen geest het groote
doel is. Welaan dan, moedig voorwaarts gestreefd,
dat onvermoeid werken onze lust en onze leuze zij,
en vertrouwen wij dat de arbeid niet ijdel zal wezen,
waar zulk een verheven doel beoogd wordt. — Dat
de lieer onze God mijn werk voorspoedig make ten
zegen van ons allen, ten zegen van velen!
Ik heb gezegd.