Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
tuigen. Feiten zijn genoeg aanwezig, aan verklarin-
gen ontbreekt het zeker niet, de groote raoeijelijkheid
der mathematische behandeling stremt onzen weg.
Alvorens met kracht verder te kunnen gaan dient de
wiskunde met het oog op hetgeen, waarmee men hier
te doen heeft meer ontwikkeld te zijn, hetzij dat de
werking van elementaire cirkelstroomen volgens de
uit de werking afgeleide wetten beter analytisch be-
handeld en de wiskundige bewerking voor dit deel
opzettelijk gewijzigd en tot eenvoud gebragt worde,
zoodat dan als het ware eene afzonderlijke mechanica
ons hier verder leiden zal, hetzij dat men eene nieuwe
wiskundige algemeene behandeling zoeke om deze spe-
ciale verschijnselen te omvatten en te bewerken. Het-
zelfde geldt voor de elasticiteit der ligchamen in ver-
band met de verschijnselen van warmte, licht en
electriciteit, waar wij in de moleculen der ether of
der ligchamen met ontelbare middenpunten voor de
werking van krachten te doen krijgen. Hier wordt
eene aanvankelijk geheel ontwikkelde moleculaire me-
chanica en daarbij met het oog op die vele van el-
kander verwijderde centra van werking, eene speciale
wiskundige behandeling vereischt, die tot veel grootere
beknoptheid leidt dan anders mogelijk is. Dus moet
voor ieder geval de wiskunde gewijzigd, vernieuwd,
opgebouwd worden, naar het doel dat men bij de
toepassing voor oogen heeft; dan vooral wordt het
mogelijk van die wetenschap de vele werkelijke voor-
deden te trekken, die zij in staat is ons te geven
en hare voortreffelijkheid te waarderen, waar zij ons