Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
trekkingskracht. Daardoor werd het mede mogelijk
de leer der krachten tot groote ontwikkeling te bren-
gen , waardoor men in de theoretische mechanica eene
veelvermogende hulpwetenschap verkreeg, zoodat men
in staat werd gesteld de werking der krachten bij
zamengestelde natuurverschijnselen tot hoogst eenvou-
dige begrippen terug te voeren en zoo die verschijn-
selen ontledende eene verklaring hunner zamengestelde
werking te geven. — Waarlijk de magt waarover de
wiskundige in dit opzigt beschikken kan is verbazend
groot. — Niet weinig heeft de uitgebreide wiskun-
dige methode waarvan zich de physica in de laatste
jaren bediende, de mathematische physica, daartoe
bijgedragen. Terwijl men in de verschillende deelen
der physica op tal van bezwaren stuitte wat de wis-
kundige analyse betreft, werden die bezwaren punten
van opzettelijk nader onderzoek, zoowel voor den
physicus als voor den uitsluitend wiskundige, wier
behandeling wegens de dringende noodzakelijkheid,
wegens de groote urgentie doorgezet, menigmaal met
een gunstigen uitslag bekroond werd. — cauchy
heeft in zijn arbeid over het licht, lam^ in zijn werk
over de warmte welligt meer voor de wiskunde dan
voor de physica verrigt; beide bevorderden de ont-
wikkeling dier twee wetenschappen in de hoogste
mate. — gauss en grken gaven ons door de invoe-
ring der potentiaal-functie een geheel nieuw licht
voor de theorie der electriciteit en voor de werking
van krachten in het algemeen. Daardoor werden
onderzoekingen geboren die zoowel op physisch als