Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
toont zij zich in al hare kracht. Naar dit bereikbaar
ideaal moet ieder streven. In dien geest, hoewel in
hoofdtrekken, bewerkte fbesnel de undulatie theorie
van het licht, zoo bragt hij onze kennis vooruit, en
al waren zijne hypothesen dikwijls gewaagd, al deed
hij meer dan eens te stoute sprongen, toch waren
zijne resultaten schitterend, dank zij vooral de uit-
stekende methode waarvan hij zich bediende. Hem
zijn velen gevolgd, die meer in bijzonderheden den
door ons geteekenden weg insloegen en daardoor de
beste vruchten inoogstende, de undulatie theorie tot
grooter volkomenheid bragten. Wijzen wij nog op
den grooten gauss , wiens weg geen andere was, die
zijn breede wiskundige behandeling geheel naar den
aard der waarnemingen had ingerigt, en zoo eene
eerste krachtige poging waagde, om het magnetisme
der aarde te verklaren door het tot eenvoudige grond-
begrippen terug te voeren.
Een woord nog over de belangrijke vraag, wan-
neer met eene dergelijke wiskundige methode moet
worden aangevangen. Het antwoord kan kort zijn.
In verband met hetgeen wij in den aanvang zeiden,
kan de wiskunde eerst dan degelijk gebruikt worden,
wanneer de wetenschap van onbepaalde ervaring tot
juist gemeten betrekkingen gekomen is, als zij begon-
nen is de enkele feiten en wetten algemeener te ma-
ken , zoodat met regt gezegd kan worden dat de voor-
uitgang van elke tak der natuurwetenschap, meer in
het bijzonder der physica, bepaald wordt door hare
vatbaarheid voor wiskundige toepassing. Doch vol-
3