Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
van feilen bloot; in de wiskundige bewerking daar-
entegen hebben wij eene uiterst bekorte redenering,
door onze oefening hierin zijn wij gewoon spoedig veel
zekerder besluiten te trekken. De wiskundige beschou-
wingen van schijnbaar onpraktischen aard hebben on-
zen geest in dit opzigt in hooge mate ontwikkeld,
waardoor wij in de wiskundige bewerking een middel
hebben dat ons verstand uitstekend ter hulpe komt.
Behalve de kans op een zekerder resultaat biedt deze
weg eene meerdere volledigheid, bovenal een grooten
eenvoud aan.
Reeds hier moeten wij op enkele eischen opmerk-
zaam maken die aan dergelijke wiskundige deducties
noodzakelijk dienen gesteld te worden. — Zullen de
rekeningen de physica werkelijk nut doen, zoo dient
de wiskundige behandeling zich naar de resultaten
der waarneming, zich naar den geest van het phy-
sisch problema te rigten. Zonder dat blijft de gan-
sche deductie eene bloote letterrekening, die zoo zij
al voor den wiskundige eenige beteekenis heeft, voor
den physicus geheel zonder waarde is. Het doel wordt
eerst volkomen bereikt wanneer de wiskundige bewer-
king niet alleen bij het opzetten van het problema en
bij het verkrijgen van het resultaat in physische taal
kan worden wedergegeven, maar wanneer zulks ten
allen tijde voor ieder deel der herleiding mogelijk is.
Dan eerst zijn vruchten te wachten , niet alleen toch,
dat men verzekerd is den goeden weg te bewandelen
en veel meer vindt dan gewone redenering, door welk
genie ook geleid geven zal, het overzigt van den ma-