Boekgegevens
Titel: De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Auteur: Grinwis, C.H.C.
Uitgave: Utrecht: Kemink en zoon, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. W.G. A t 10
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204013
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen, Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Wiskunde, Natuurkunde, Redes (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De waarde der wiskunde voor de beoefening der physica: redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool uitgesproken den 16den October 1867
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Eindelijk zal de geoefende wiskundige zich niet alleen
uit den vorm der wet een begrip omtrent den loop
van het verschijnsel kunnen maken, waarbij weder
eene graphische voorstelling uitmuntende diensten zal
kunnen doen, maar bovenal zal hem de invloed, die
tal van oorzaken op het verschijnsel uitoefenen uit de
formule duidelijk worden. Wij hebben dus in het
wiskundige kleed der natuurwet eigenaardige voor-
deelen van groot belang, die eene dergelijke gedaante
bij de daaruit afgeleide gevolgen mede wenschelijk
maken.
Met het oog hierop worden wij van zeiven tot de
methode geleid waarvan wij ons bij het maken van
afleidingen uit de natuurwet moeten bedienen. De
zoogenaamde mathematische methode wordt hier teregt
als de eenig bruikbare aangeprezen. Langs wiskundi-
gen weg moeten wij verder komen. Om de ware
beteekenis dier methode in het onderhavige geval beter
te doen uitkomen, merken wij op dat ons doel hier
is logische gevolgtrekkingen uit de natuurwet af te
leiden, die wet dan in speciale gevallen na te gaan,
haar daar op nieuw aan de waarnemingen te toetsen,
maar vooral, de ondervinding heeft het geleerd, om
door de beschouwing dier bijzondere gevallen nieuw
licht te krijgen, waardoor wetenschap en toepassing
uitstekend gebaat worden. Die gevolgtrekkingen kun-
nen zeker door redenering verkregen worden, uit de
formule, of dan liever uit de wet in woorden kunnen
zij logisch worden afgeleid, doch behalve dat deze
weg hoogst omslagtig is, staat men daarbij aan tal