Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Z E D E L IJ «
O N D E R W IJ S
VOOR
K I N D Ë R Ei N.

£um ïtittbutMjw t
Dat vroegtijdige liefde tot orde ons gedurende
ons geheele leven groote nuttigheid verschaft,
behoef ik u niet te zeggen. — Ook vertrouw ik
te mogen vooronderstellen, dat gij begrijpt, dat
eene goede orde in de school allernoodzakelijkst
is, en dat gij wel inziet en beseft, dat woeste
en ongeregelde kinderen groote moeite aan hun-
nen onderwijzer veroorzaken, en anderen in het
leeren niet weinig hinderen. Gij zult voorzeker
ook weten, waarom gij ter school gaat, namelijk
ter bevordering van uw tijdelijk en eeuwig geluk.
Opdat gij nu altijd kunt weten, hoe gij u te
gedragen hebt; opdat gij uw werk des te geregel-
der en vergenoegder zoudt kunnen verrigten, cn
- S