Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij den uitgever dezes zijn te hekomen :
Buedow, merkwaardige vooi'vallen uit de algemeene ge-
schiedenis tot op onzen tqd. Eett leesboek voor de
scholen. 7de druk.
Het zelfde werkje in het Fransch.
Broder , Latijnsch leesboek voor eerstbeginnenden.4dedr.
Campion (P.-L.) , Cacographie , range'e selon l'ordre
grammatical, ou exercices Français sur l'ortographe ,
/ la syntaxe et la ponctuation. 6. édition.
Gedikë , Latijnsch leesboek voor eerstbeginnenden. 4de dr.
Gulliver's voyage to Lilliput, met eene verklaring der
moeijelijkste woorden en uitdrukkingen.
Het zelfde werkje in het Fransch. 4de druk.
Kaercher, Latijnsch-Nederduitsch Woordenboek, door
J. Terpstra.
Kampen (N. G. van^ , Handboek der Dichtkunde cn
Welsprekendheid. 2 deelen.
Kohlrausch , de zegepraal der vrijheid over de dwin-
geland^ , of geschiedenis van Europa's verlossing in
1813—1815. Een leer- en 1e«sboek voor scholen.
Krol , theoretisch en practisch rekenboek voor de Ne-
derlandsche jeugd , bijzonder toegepast op voorbeel-
den , getrokken uit den handel en het dagelijksche le-
ven, naar de nieuwe munten , enz. 3 stukjes.
' ' ' ' • Handleiding tol, het vervaardigen van schriftelijke
opstellen, bevattende een aantal vragen eu andere voor-
beelden tot oefening^
Figuurlijk ABC, en eerste leesboek y en eerste
1
vervolg op hetzelve of tweede leesboek, tot het leeren
der grondklanken. 2 sU, met fraaije houtsneé plaatjes.
3Lehman, Handbuch der Deutschen Sprache, enthaltend
Auszüge aus den besten prosaischen Schriftstellern
und' Dichtem' der Deutschen. Herau^egeben von
G. F. W. B. Frederiks. 5te Auflage.
Meidinger , Fransche Leesoefeningen tot nut en ver-
maak , geschikt voor Fransche scholen. 6de druk.
grammaire allemande pratique.
Methode pour apprendre facilement a connaître l'histoire
romaine, ayec un chronologie du règne des Empereurs,