Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 8o ~
A. In de jeugd, omdat liet ons dan gemak-
kelijker valt, al wat goed en nuttig is, te lee-
ren, en wij dan zöo veel vetdèr kunnen komen-
Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer
jongelingschap, eer dc kwade dagen komen en dc
jaren naderen y van '^vclke^gij zeggen zu li: ik
heb geen" luH in dezelve^ zegt Salomo.
V. Wat moeten wij vreezen, zoo wij dit in
onze jeugd verruimen?
A. Dat wfj in ons geheele leven onkundig
2ullen blijven, cn ongeschikt zijn voor ons be-
roep of werk.
V. Zijn hiervan ook nog meer nadeeligê ge»
volgen te wachten?
A. Ja? zoo wij ons niet vroeg heb'-en toege-
legd op ware wijsheid en deugd, dan groeijen
wij op in allerlei ondeugden,'die wij naderhand
niet weder kunnen afleeren, en waardoor wij ons
zeiven en anderen bederven.
A. Heeft dit ook invloed op ons toekomend
geluk ?
A. Ja: want wij kunnen vroeg sterven, cn
als wij dan niet bereid zijn , en ons werk niet
behoorlijk hebben afgedaan, dan mogen wij niet
verwachten in de eeuwigheid gelukkig te zullen
zijn.
V. Waartoe moet ons de beschouwing van
dit alles opwekken?
A. Tot een naarstig gebruik van de gelegen-
heid en de middelen , die God ons schenkt om
' verstandig en deugdzaam te worden.