Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 79 —
during ons geduldig maakt onder de rampen des
levens, en ons den dood blijmoedig doet in-
wachten.
V. Hoe moeten wij dat toekomende leven
aanmerken?
A, Als een leven, hetwelk met dit aardsche
leven op het naauwst verbonden is , en er on-
middellijk opvolgt.
V. Wat leert men hieruit ?
A. Dat ons lot in de toekomende wereld ge- "
heel zal afhangen van ons gedrag in dit leven ,
zoo dat wij gelukkig of ongelukkig zullen zijn,
naar mate wij hier geleefd hebben.
V. Waartoe verpligt ons dit alles ?
A. Dat het onze voornaamste zorg moet zijn
om ons in dit leven voor den toekomenden staat
voor te bereiden.
V. Hoe doen wij dit het best ?
A. Door het allereerst en het meest te zor-
gen voor onze redelijke en onsterfelijke ziel.
V. . Waarin moet deze zorg bestaan ?
A. Voornamelijk in het verkrijgen van nutti-
ge kundigheden, en het getrouw betrachten van
alle onze pligten jegens God en menschen.
V. Hoe kunnen wij die verkrijgen ?
A. Door onderwijs van onze ouders, voogden,
en leermeesters; door den omgang met wijze cn
deugdzame menschen, en vooral ook door eige-
ne naarstigheid in het lezen van den bijbel, ge-
paard met het gebed tot God.
V. Wanneer moeten wij hiermede beginnen?