Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 77 -
komstig Gods oogmerken moet inrigten; en
biedt te gelijk de beste hulpmiddelen aan om
hieraan te voldoen.
V. Welke voordeelen ontvangen wij nog door
de Christelijke godsdienst?
A. Dat zij ons hart tot ware deugd vormt,
en dien troost in ons gansche leven en in den
dood aanbrengt, welken wij nergens anders kun-
nen vinden.
V. Is het dan geene groate weldaad voor ons ,
die godsdienst te bezitten ? ' •
A. Ja, want zonder haar zouden wij de al-
lerellendigste en ongelukkig.ste schepselai der
wereld ziin.
V. Waarom ?
A. Omdat men alleen door de Christelijke
godsdienst tot ware zielrust , en tot gegronde
hoop op een beter leven hier namaals komen
kan.
V. Waartoe verpligt ons deze waarheid?
A. Tot opregte dankbaarheid aan God voor
dit onwaardeerbaar geschenk, en tot een vlijtig
gebruik maken van hetzelve ter verkrijging van
ware kennis en deugd.
V. Wie heeft ons de Christelijke godsdienst
'bekendgemaakt? <*
A. Jezus Christus , naar welken zij ook dien
naam draagt.
V. Is het voor ons van belang dit te weten?
A. Ja: daaruit kunnen wij leeren, dat wij
de lessen en de beloften van zijne godsdienst