Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 74 —
V. Waarom niet ?
A. Omdat aardsche goederen altijd zeer wis-
selvallig zijn , dikwijls gelegenheid tot zondigen
geven, en nimmer in staat zijn om de ware rust
des harten te bezorgen of te herstellen.
V. Zouden dan ook alle menschen wel geluk-
kig kunnen worden?
A. Ja: want ofschoon de minste menschen
rijk zijn, en weinigen slechts gelegenheid of uit-
zigt hebben om het te worden, zoo kan dit
echter hun geluk niet verhinderen,
V. Maar die dan op eene eerlijke wijze rijk
is of wordt?
A. Die mag dit als eene groote zegening van
God aanmerken, het dankbaar erkennen en ge-
bruiken ; maar hij mag er nooit zijn geluk in
stellen.
V. En die arm is, is die dan ongelukkig te
noemen ?
f A. Neen: brave armen genieten wel eens meer
genoegens dan vele rijken. Een arme kan ook
bij vlijt en eerlijkheid, gepaard met vertrouwen
op God, verwachten, dat hem het noodige niet
zal ontbreken.
V. Voor wien is dus het ware geluk te ver-
krijgen ?
A. Voor alle menschen; voor den geringsten
daglooner zoo wel als voor den rijksten koning.
" V. Waar moet het gezocht worden ?
A. In ons zeiven; dat is, in ons eigen ver-
genoegd hart.