Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 67 -
. A. Ja; de geheimhouding is in het gezellige
leven eene zeer noodzakelijke deugd.
V. Waarin bestaat dezelve ?
A. Daarin, dat men nimmer, enkel uit lust
om iets te praten, wederom zegt, hetgene men
van anderen gehoord of gezien heeft; en vooral
als het iets kwaads is, of iets, dat geheim moet
blijven.
V. Moet hierin evenwel geene uitzondering
plaats hebben?
A. Ja; als men een groot zedelijk kwaad ont-
dekt , dat wegens deszelfs schadelijke gevolgen
nooit verzwegen mag worden.
V. Moet men dit dan aan iedereen vertellen?
A. Neen: alleen aan vertrouwde personen,
b. V. aan ouders, voogden of leermeesters
V. Waarom spreken volwassenen, in de tegen-
woordigheid van kinderen, somtijds in het geheim?
A. Omdat het gesprek wel eens zaken be-
treft, die kinderen niet weten mogen, of ook,
omdat zij vreezen, dat de kinderen het elders
vertellen zullen.
V. En zoo een kind eens iets geheims ge-
hoord heeft?
A. Dan moet het dit zorgvuldig "bewaren.
V. Hoe noemt men menschen, die niets zwij-
gen kunnen ?
A. Praatzuchtige menschen of snappers.
'c Geen u wordt toevertrouwd, moet gij bescheiden
zwitgen,
Of anders zul: gij ras den naam van snapper inrijgen.
_ 5 ,