Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
rf^
— 66 —
aan om anderen te behagen, niet tegenstaande
hij toch gaarne ziet, dat men hem dienst doet.
Begeert men uwe dienst?
Wil u ter huipe haasten;
Vervul zelfs ongevraagd
't Gebrek van uwe naasten!
V. Hoe moet men, in het algemeen, met
zijne medemenschen verkeeren?
A. Men moet anderen bescheiden en zonder
laffe vleijerij behandelen, altijd de waarheid
spreken, en zoo opregt zijn, dat men zich, in
alle gevallen, gerust op ons kan verlaten. In
een woord, men moet altijd zoo handelen, als
men wenscht behandeld te worden.
't Geen gij niet wilt dat u geschied',
Doe dat ook aan een' ander' niet!
llMlViyi;
Welzalig hij, wiens hart
Van n-.enschenliefde blaakt!
Die elk, als hij maar kan,
Zoo gaarn' gelukkig maakt:
Die steeds, schoon hem geen dwang
Tot 's naasten dienst verbindt,
't Vervullen van zijn' pligt
In Jezus Godsdienst vindt.
6. Bat een kind^ niet praatzuchtig of leu-
genachtig moet zijn»
V, Is de geheimhouding ook eene noodzake-
lijke deugd?