Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-65-
men, en in het openbaar, tot zijne schande en
Vtrdriet, gestraft.
Die eenmaal slechts gestolen heeft,
Blijfc altijd toch een dief.
Die eenmaal steelt, krijgt dikwijls weêr
Het goed van andren lief.
Hij neemt wat andr<?n toebehoort.
En gaat van kwaad tot erger voort.
Tot dat men kaak of galg bereidt,
Tot straf dier ongeregtigheid.

5. Dat een kind beleefd en gedienstig
moet zijn.
V. Hoe handelt een beleefd en gedienstig kind?
A. Het tracht anderen op alle geoorloofde
wijzen te behagen.
V, Waardoor doet het zulks?
A. Het is te dien einde jegens ieder vriende-'
lijk , beleefd , bescheiden , toegeeflijk en verplig-
tend. — Hetgene het ontdekt, dat aan andere
menschen aangenaam is, doet het met vreugde.
V. Hoe is het nog meer ?
A. Het is inzonderheid dienstvaardig. Het
laat zich niet lang verzoeken om anderen in iets
te helpen, of om voor hen iets te verrigten,
maar doet zulks terstond.
V, En hoe gedraagt zich de ongedienstige,
onbeleefde ?
A. Deze is van dit alles verre af: — hij is
norsch, eigenzinnig, onwillig, en denkt er nimmer
5