Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 52 —
A. Neen: want gevonden goed terug te ge-
ven is een schuldige pligt: die dit niet doet ,
maakt zich aan dieverij schuldig.
V. Maar , als ik iets neem, of gebruik maak
van hetgene ik in huis of elders zie liggen,
b. V. eenen appel, suiker of iets dergelijks:
dat is toch geene dieverij ?
A, Wel degelijk is het dieverij, want wij ne-
men een goed, dat ons niet toebehoort: ook
geeft dit aanleiding tot 'grootere diefstallen, en
is'daarom schadelijk en schandelijk,
V. Hoe kan het wegnemen van een' appel ,
of zoo iets, van zulke kwade gevolgen zijn?
A. Omdat men ligtelijk van het eene kwaad
tot het andere overgaat. De ondervinding heeft
zoo dikwijls geleerd, dat de grootste dief met
zulk eene kleinigheid begonnen is.
^ V. Wat mag iemand, die ieder het zijne laat
en geeft , doen en verwachten ?
A. Hij mag ieder vrijmoedig in de oogen
zien, en heeft van niemand regtvaardige verwij-
ten of welverdiende verdenking te vreezen.
V. En wat verwerft hij zich door zulk een
gedrag ?
A. Algemeene liefde, achting, en vertrouwen,
zelfs bij hen, die anders handelen dan hij. Het
gaat hem wel.
V. Wat doet men een' ander', als men niet
eerlijk en trouw handelt?
A. Onregt.