Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 58 —
Speel met geen scherp, noch met geweren,
Of 't geen k^n dooden of bezeeren:
Ook 't onbedachtzaam springen, loopen.
Moest menig met den dood bekoopen.
Of daarom lijden felle pijn :
o Jeugd, wil dan voorzigtig zijn!
V. Waarvoor moeten kinderen bij liet spelen
zicli vooral wachten?
A. Voor krakeelen en twisten.
V. En als er krakeel en twist plaats heb-
ben?
A. Dan is toegeeflijkheid doorgaans het beste
middel om deze te. doen ophouden.
V. Maar als men gescholden wordt: - wat
dan?' '
A. Dan is het best zulke laagheden met stil-
zwijgen te beantwoorden, en henen te gaan.
Nooit moet gij andren schelden, plagen.
En, doet men 't u, dat stil verdragen !
V. Wat moet verder bij het spelen vermeden
worden?
A. Lage straattaal, en vooral het vloeken,
zweren, of het misbruiken van Gods naam.
V. En wat nog?
A. Alle gevaarlijke plaatsen, en bijzonder
het water.
V. Mogen kinderen dan niet baden of zwem-
men?
A. Hun het baden en zwemmen te leeren.