Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 5;' —
geneesheer verboden heeft, al had men daartoe
ook de grootste begeerte.
V. Moet men een kind zijnen zin niet altoos
geven?
A. Neen : het moet altijd , en in alle geval-
len , den raad van zijne ouders , voogden of
meesters volgen.
Schuwt de eigenzinnigheid,
Ze is een verderflijk kwaad,
Dat elk bedroeft en kwelt,
U zelf onteert en schaadt.
3. Wat een kind omtrent zijne uitspan-
ningen en spelen heeft jn acht te
nemen.
V. Mogen de kinderen ook spelen?
A. Ja, zij mogen spelen oni 2ich te verma-
ken, wanneer zij hun werk gedaan hebben.
V. Welke spelen moeten zij verkiezen?
A. Zulke, waardoor zij zich zelveh en an-
deren geen nadeel doen, en die aan het ligchaam
eene nuttige beweging verschaiFen.
V, Waarmede moeten kindereu niet spelen?
A. Met vuur, Ilchf, geweer en scherpe din.
gen.
V. Waarom mogen zij hiermede niet spelen?
A. Omdat daaruit dikwijls groote ongelukken
voortgekomen zijn.