Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 55 -
kinderen goed is, zijn echter al deze dranken
dikwerf voor elk, maar inzonderheid voor kin-
deren , zeer nadeelig. Zij maken hen veeltijds
traag, lusteloos-, slaperig, zwak, en ongezond;
ja dikwijls ongelukkig voor den tijd en de eeu-
wigheid.
V. Welke zijn dan de beste en gezondste
dranken ?
A. Zuiver en koud water, melk en water,
en versch bier, mits men zich in acht neme,
cm niet te drinken, als men door zwaren arbeid
of door sterk loopen verhit en bezweet gewor-
den is , want dan is het schielijk drinken hoogst
gevaarlijk en dikwijls doodelijk.
V. Zijn warme dranken, als thee en koffy,
wel gezond?
A. Neen, gansclï niet: warme dranken, veel
gebruikt, verslappen de maag en het zenuwge-
stel, terwijl koude dranken de maag versterken,
en het ligchaam verwarmen, waarom het dan
veel beter is, zuiver pompwater, melk en wa-
ter, of versch bier te drinken.
V. Wat is er, omtrent het te bed gaan en
opstaan in acht te nemen?
A. Vroeg naar bed gaan en vroeg weder op-
staan, is even zoo noodzakelijk voor des men-
schen gezondheid, als het voordeelig is voor
den arbeid. Het lang slapen verzwakt de men-
schen , en maakt hen lusteloos, traag, en dom.
V. Is het goed, dat men op zachte veren
/