Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 54 —
zou niet gestolen hebben, had hij, in zijne
vroege jeugd, de neiging tot snoepen onder-
drukt. Ook zouden er niet zoo veel bedelaars
en verkwisters gevonden worden, indien zij niet
door het snoepen den grondslag tot hun ongeluk
gelegd hadden. •
V. Wat moeten derhalve kinderen niet doen ?
A. Zij moeten zich niet aan het snoepen ge-
wennen , noch zich door anderen daartoe laten
verleiden, omdat deze ondeugd zulke treurige
gevolgen heeft, en hen, voor hunnen geheelen
leeftijd, ongelukkig kan maken.
y. Is het snoepen ook voor de gezondheid
nadeelig?
A. Ja: dewijl kinderen doorgaans van het
eene of andere lekkers zoo veel eten, dat het
hunne maag bederft.
V. Maar allerlei vruchten, als appelen, pe-
ren , pruimen enz. zijn evenwel niet ongezond ?
A. Men kan er toch ook te veel van gebrui-
ken , zoo dat die vruchten, welke , matig ge-
bruikt, nuttig zijn-, schadelijk worden.
V. Als een kind somtijds het eene of andere
nietjust, moet het dan niet trachten iets anders
te krijgen?
A. Een kind moet zich gewennen alles* te
eten, wat het aan tafel gegeven wordt.
V. Mogen kinderen wel wijn , brandewijn,
jenever of andere sterke dranken drinken?
A. Hoezeer een v/einig wijn somtijds voor