Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 53 —
en daarbij een weinig belegen is, want versch
en vooral warm brood is zeer ongezond.
V. Zijn vette spijzen gezond.
A. Neen: vette spijzen, en dus ook vette
boterhammen , zijn ongezond en moeijelijk te
verteren.
V. Wat heeft men bij het doorslikken der
spijzen in acht te nemen?
A. Men moet geene te heete spijzen of te
groote brokken doorslikken, maar dezelve wel
kaauwen, anders bederft men de maag.
V. Waardoor bederven vele kinderen nog
meer de maag?
A. Door het 'snoepen.
V. Wat noemt men snoepen?
A. Als men gedurig koek, banket of andere
lekkernijen eet, of van alles, wat ons in huis
smakelijk voorkomt, gestadig iets proeft.
V. Is dit zoo nadeelig?
A' Ofschoon men het snoepen weinig acht,
omdat het in kleinigheden bestaat, maakt deze
ondeugd ons evenwel allerongelukkigst.
V. Hoe zoo?
A. Men wordt daardoor ras op meer belust.
Kan men nu, hetgene ons lekker smaakt, niet
altijd hebben, dan bedenkt men allerlei listen om
het te bekomen.
V. Tot welke afschuwelijke ondeugden ver-
leidt ons het snoepen?
A. Tot liegen en stelen, want menige dief
/