Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 5° —
ding, en bij al hunne verrigtingen, in het o.og
houden?
A. Orde.
V. Verschaft eene vroegtijdige liefde tot-or-
de ook nut?
A. Groot nut, zelfs voor ons geheele leven.
V. Wat is het tegenovergestelde van de lief-
de tot orde?
A. Ordeloosheid en slordigheid.
V. Wat is het lot van een ordeloos fin slor-
dig kind ?
A. Dat het zich vele onaangenaamheden ver-
oorzaakt, en dbor elk weldenkend mensch ge-
schuwd wordt.
Houd altijd orde in al uw zaken,
Dit zal u 't werk gemaklij k maken.
2. Van het gedrag, dat een kind bij het
eten, drinken., slapen^ en in ziekten te
houden heeft.
V. Hoe heeft zich een kind bij het eten en
drinken te gedragen?
A. . Ordelijk en matig.
V. Is de onmatigheid een groot kwaad.
A. Ja: want door onmatigheid betoonen wij
ons jegens God ondankbaar; - benadeelen onze
gezondheid; worden onbekwaam tot ons werk ;