Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 47 —
ouders geld genoeg hebben om dezelve te koo-
pen.
V. En zoo de ouders die al koopen kunnen?
A. Dan geven zulke kleederen aan de kinde-
ren nog geen de minste waarde.
Stel rijkdom, schoonheid, pracht niet op te hoogen prijs:
wilt gij gelukkig zijn? Wordt braaf, — gehoorzaam,_ Wijs !
V. Waaraan moet zich een kind zoo vroeg
mogelijk gewennen ?
A. Om zich zelf schielijk aan te kleeden.
V. Waarom schielijk?
A. Omdat hierdoor veel tijd gewonnen wordt;
en het ook somtijds zeer te pas kan komen.
, V. Is het betamelijk voor kinderen lang on-
gekleed te blijven ?
A. Neen: zij moeten zich terstond aanklee-
den, wanneer zij opgestaan zijn, omdat het on-
welvoegelijk is voor anderen ongekleed te ver-
schijnen.
V. Wat moeten de kinderen , bij het uit- en
aankleeden, en bij het reinigen, in het oog hou-
den?
A. Schaamte en eerbaarheid-
V. Is het betamelijk, wanneer zij zich, in
de tegenwoordighekl van vreemde personen,
uit- en aankleeden ?
A. Neen : daardoor verliezen zij de schuldi-
ge achting jegens vreemde personen uit het oog.
V. Wat moeten kinderen, bij hunne klee-
4