Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 43 —
zelscbap bestaat, en zijne gesprekken daarnaar
inrigten.
V. Op welke wijze moet men zulks doen? ,
A. Men spreke over zaken, die tot hun be-
roep of tot hunnen smaak behooren, of waar-
over zij gaarne hooren spreken; evenwel zonder
kwetsing van ons geweten, en zonder nadeel ,
van de naasten. Men zoeke ook altijd iets nut-
tigs en godsdienstigs onder het gesprek te men-
gen , en in alles opregt en openhartig te zijn. x
V. Moet de opregtheid en openhartigheid in
het spreken ook met verstand en voorzigtigheid
gepaard gaan?
A. Ja, voorzeker: want zonder verstand en
voorzigtigheid, zouden dcza deugden ligt in
eene onnoozele, belagchelijke praatzucht ont.
aarden.
V. Kan de opregtheid ook lompheid wor-
den?
A. Ja: als men iemand zonder, schroom , in
tegenwoordigheid van anderen , zijne fouten in
het aangezigt zegt, zonder daartoe verpligt te
zijn.
V. En wat zou hiervan het gevolg zijn? ,
A. Dat men zich gehaat maakte zonder eenig
nut te doen; ook zal men de menschen daar-
door veeleer verbitteren dan vei beteren,
V. Is dan het stilzwijgen nuttiger?
A. Een verstandig en bescheiden stilzwijgen
is altijd nuttiger dan eene ontijdige opregtheid.