Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 42 —
A. Dan ^vvijge men liever dan zich in zulke
gesprekken te mengen.
Dat nooit, uit lasterzucht.
Uw tong de naasten smaal':
Mijdt altijd achterklap
En aile lastertaal.
V. Is. het niet onbeleefd in een gezelschap
iemand iets in te fluisteren en dan té lagchen?
A. Ja; dit is niet alleen onbeleefd, maar ook
veeltijds zeer bekedigeifd, al lacht men niet:
want daardoor kan ligt iemand het geheime ge-
sprek op zich toepassen en zich beleedigd ach-
ten.
V. Wat moet men dan doen, als men in een
gezelschap met iemand iets in het bijzonder of
in het geheim te spreken heeft ?
A. Als dit volstrekt geen u'tstel kan lijden,
daii'gaat men met zoodanigen persoon op zijde,
spreekt met hem in stilte, en zonder luid gelach-
V. Hoe heeft m^^n zich bij het aanhooren
van ontuchtige, vuik, en dubbelzinnige woor-
den te. gedragen?^. .....
. A, Men na,oet. daarover: niet lagchen, maar
zich veeleer hQucJefl,' dsofi. men dezelve niet
hoorde of'Vt^rstond.-!. ■ ;
V. Wat heeft men in het gemeen in gezel-
schappen, ten aanzien der gesprekken, in acht
te nemen? ^ . ■ v ' -
A» Men moet zien uit welke lieden hct- ge-