Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 41 —
V. Kunnen kinderen aan tafel ook iets leeren?
A. Ja: zij kunnen leeren , hoe de spijzen
moeten gesneden en toegediend worden, wan-
neer zij op de handelwijze van volwassene men-
schen acht geven.
V. En wat verder?
A. Zij kunnen somtijds uit de gesprekken
zeer vele nuttige zaken opzamelen, die hun in
hun volgend leven te pas komen.
V. Wat moeten de kinderen in een gezel-
schap, ten aanzien van het spreken, in acht
npnien ?
A. Kinderen mogen nooit het eerste woord
voeren, en dus ook niet over tafel.
V..^ Wien komt het dan aan eenen maaltijd
of in een gezelschap toe om eerst te spreken?
A. Den oudsten in jaren of den voornaam-
sten.
V. Als in een gezelschap, waarin men deel
aan de gesprekken mag ndmen, andere personen
berispt en bedild worden, hoè heeft men zich
dan bij zulke gesprekken te gedragen?
A. Men moet daarin niet toestemmen , maar
liever zulke personen, die bedild of gelasterd
worden, zoo veel mogélijk verontschuldigen, en
de eer des naasten, bijzonder van afwezigen en
dooden, verdedigen, doch op eene bescheidene
en zedige wijze.
V. Maar, als men hen niet wel verontschul-
digen of verdedigen kan ?