Boekgegevens
Titel: Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Auteur: Jungst, J.P.; Anslijn, N.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme, 1833
Nieuwe uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 751 J 13
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203951
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zedelijk onderwijs voor kinderen, tot regeling van derzelver gedrag in- en buiten de schoolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 39 —
A. Door ,vriendelijkheid, beleefdheid, be-
scheidenheid , toegeeflijkheid, en dienstvaardigheid.
' V. floe bewijst het deze dienstvaardigheid?
A. Het laat zich niet lang verzoeken om an-
deren te helpen, of om voor hen iets te ver-
rigten ,' maar doet zulks terstond.
V. AVelke menschen moeten vooral voorwer-
pen zijn van ons medelijden?
A. De zoodanigen, welke het aan verstande-
lijke vermogens ontbreekt, en die uit dien hoof-
de onze bijzondere zorg en bewaring noodig
hebben.
V. En wat moet men doen, wanneer men
zoodanige menschen ontmoet?
God danken, dat Hij ons voor dit aller-
smartelijkst'ongeval behoed heeft, en vooral
zulke menschen niet bespotten, noch bespotte-
lijk behandelen.
Bespot nooit eenïg niènsdi öm srmoede 'of gebreken !
ilet onheil kan' 200 ligt zich op Uw spotzucht wreken !
ó. Hoe een kind zich gedragen moet in
gezelschappen,
V. Wat verschaffen kinderen aan hunne ou-
ders en leermeesters als ^ij ordelijk en beleefd
zijn?
A. Eer en genoegen.
V. Wanneer genieten de ouders een oijzon-
der genoegen?